Zavod za povijest i etiku veterinarstva | Department of History and Ethics of Veterinary Medicine |

U Zavodu za povijest i etiku veterinarstva zaposlen je jedan nastavnik i jedan tehnički suradnik. Zavod sudjeluje u izvedbi jednog obaveznog i dva izborna predmeta integriiranog preddiplomskog i diplomskog studija. Zavod je uključen i u izvedbu poslijediplomskog studija.